Konsult inom bygg- och fastighetsbranschen 

Profil;  Affärsutvecklare/Projektutvecklare

Verksam inom bygg- och fastighetsbranschen. Med fokus på hela processen, från tidiga skeden till upphandling och genomförande.  

Att lösa komplexa samband och skapa effektiva processer och optimal affärs- och projektutvecklingKonsult inom bygg- och fastighetsbranschen 

Företaget som bygger på gedigen erfarenhet och kunskap inom området, med fokus på affärs- och projektutveckling. Leda, styra och att ta fram strategier som leder till tydliga och effektiva resultat